Moritz Böhmer gekozen tot lijsttrekker van Progressief Landerd

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 heeft de Algemene Ledenvergadering van Progressief Landerd Moritz Böhmer gekozen tot fractievoorzitter en lijsttrekker. Mathieu de Klein had voor de zomervakantie bij het bestuur aangegeven niet beschikbaar te zijn voor een nieuwe periode en direct een stap terug te willen doen. Tijdens de raadsvergadering van 28 september draagt hij zijn verantwoordelijkheden over.

Moritz B√∂hmer, blij met zijn uitverkiezing, geeft aan dat hij veel zin heeft om voor de komende verkiezingen campagne te gaan voeren. ‚ÄúAan de thema‚Äôs zorg voor (kwetsbare) inwoners, herindeling van Landerd en klimaatverandering zullen we nog actiever aandacht geven. Op deze thema‚Äôs zijn nog de nodige verbeteringen door te voeren.‚ÄĚ aldus B√∂hmer. Moritz B√∂hmer is 54 jaar, zelfstandig ondernemer en woonachtig in Reek. Hij was in de periode 2010-2014 raadslid en wethouder van mei 2014 tot oktober 2015.

Mathieu de Klein ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†De terugtredende stap van Mathieu de Klein was onverwacht. Hij wordt door velen bewonderd voor zijn inzet, dossierkennis en vasthoudendheid. Hij voerde sterke inhoudelijke en integere debatten in de gemeenteraad waarbij hij contact zocht met belanghebbende inwoners. Mathieu de Klein: ‚ÄúHet was geen gemakkelijke keuze. Het raadswerk is een verantwoordelijke en boeiende taak, maar na bijna tien jaar is het nu tijd om voor mijn gezin en priv√© leven te kiezen.‚ÄĚ Mathieu de Klein is raadslid voor Progressief Landerd sinds september 2008 en sinds mei 2014 fractievoorzitter.

Mathieu en Moritz

Besloten bijeenkomst ontmoetingshuis Zeeland?

Jacques PijnappelsBrief aan college van Landerd 7 mei 2017
Geacht college,
U nodigt de raadsleden op woensdag 17 mei uit voor een besloten bijeenkomst over het ontmoetingshuis Zeeland. Progressief Landerd vraagt zich af waarom deze bijeenkomst in beslotenheid plaats moet vinden. Het proces is tot nu toe samen met inwoners van Zeeland, de dragers van dit project en de gemeenteraad in alle openheid besproken. Progressief Landerd vindt dat transparantie en optimale betrokkenheid van de inwoners Zeeland noodzakelijk is om te komen tot een breed draagvlak. 
Onlangs heeft u al een voorgenomen besluit over de uitvoering van het ontmoetingshuis in de publiciteit gebracht. Dit bericht riep veel negatieve reacties op. Tijdens de raadsvergadering van donderdag 16 maart heb ik daarvoor aandacht gevraagd en uw college om uitleg gevraagd. 
 
Uw voornemen om nu op 17 mei¬†in beslotenheid hier verder¬†over door te praten cre√ęert in de ogen van Progressief Landerd geen basis voor verder vertrouwen. Wij¬†zijn van mening dat het goed zou zijn indien¬†u¬†uw keuzes juist¬†in de openbaarheid zou verantwoorden en onderbouwen. Eerder heeft u immers ook in de openbaarheid tijdens¬†diverse bijeenkomsten, onder andere in een volle zaal van¬†de Ambianz,¬†de inwoners¬†en verenigingen van Zeeland¬†opgeroepen zich in te spannen, met idee√ęn te komen en de schouders eronder te zetten. U gaf zelfs aan dat datgene wat vanuit de gemeente¬†mogelijk was daarvan afhankelijk zou zijn.
Door nu in beslotenheid over dit onderwerp te spreken zou de suggestie kunnen ontstaan alsof in achterkamertjes de boel recht gemasseerd dient te worden, dat zal niet bijdragen aan het wegnemen van de eerder geuitte kritiek. Wij zijn voor open communicatie met de inwoners.
 
Progressief Landerd zou graag op de volgende vragen op de korte termijn antwoord ontvangen.
- Kunt u uitdrukkelijk aangeven wat de reden van beslotenheid is?
- Ziet u een mogelijkheid om de bijeenkomst ook openbaar toegankelijk te maken?
 
In afwachting van uw  antwoord,
namens Progressief Landerd
Jacques Pijnappels

 

Verkiezingsprogramma Progressief landerd

Progressief Landerd heeft een sterk verkiezingsprogramma. Het eerste deel hiervan hebben we in de Arena gepubliceerd. Daarin geeft Progressief Landerd aan dat we de komende vier jaar tot een besluit tot herindeling willen komen. Voor dat dit besluit genomen wordt zullen wel belangrijkste waarden voor onze inwoners en de dorpen gewaarborgd dienen te worden.

Het centrum van Zeeland zal de komende jaren verder ingericht te worden. Vrijkomende gronden dienen tijdelijk bestemd te worden en er moet ook gekeken worden naar vrijkomende gemeentelijke gebouwen.

Verkiezingsprogramma Progressief landerd

Progressief Landerd heeft een sterk verkiezingsprogramma. Het eerste deel hiervan hebben we in de Arena gepubliceerd. Daarin geeft Progressief Landerd aan dat we de komende vier jaar tot een besluit tot herindeling willen komen. Voor dat dit besluit genomen wordt zullen wel belangrijkste waarden voor onze inwoners en de dorpen gewaarborgd dienen te worden.

Het centrum van Zeeland zal de komende jaren verder ingericht te worden. Vrijkomende gronden dienen tijdelijk bestemd te worden en er moet ook gekeken worden naar vrijkomende gemeentelijke gebouwen.

Algemeen menu

AGENDA

Geen evenementen