Besloten bijeenkomst ontmoetingshuis Zeeland?

AddThis Social Bookmark Button
Jacques PijnappelsBrief aan college van Landerd 7 mei 2017
Geacht college,
U nodigt de raadsleden op woensdag 17 mei uit voor een besloten bijeenkomst over het ontmoetingshuis Zeeland. Progressief Landerd vraagt zich af waarom deze bijeenkomst in beslotenheid plaats moet vinden. Het proces is tot nu toe samen met inwoners van Zeeland, de dragers van dit project en de gemeenteraad in alle openheid besproken. Progressief Landerd vindt dat transparantie en optimale betrokkenheid van de inwoners Zeeland noodzakelijk is om te komen tot een breed draagvlak. 
Onlangs heeft u al een voorgenomen besluit over de uitvoering van het ontmoetingshuis in de publiciteit gebracht. Dit bericht riep veel negatieve reacties op. Tijdens de raadsvergadering van donderdag 16 maart heb ik daarvoor aandacht gevraagd en uw college om uitleg gevraagd. 
 
Uw voornemen om nu op 17 mei¬†in beslotenheid hier verder¬†over door te praten cre√ęert in de ogen van Progressief Landerd geen basis voor verder vertrouwen. Wij¬†zijn van mening dat het goed zou zijn indien¬†u¬†uw keuzes juist¬†in de openbaarheid zou verantwoorden en onderbouwen. Eerder heeft u immers ook in de openbaarheid tijdens¬†diverse bijeenkomsten, onder andere in een volle zaal van¬†de Ambianz,¬†de inwoners¬†en verenigingen van Zeeland¬†opgeroepen zich in te spannen, met idee√ęn te komen en de schouders eronder te zetten. U gaf zelfs aan dat datgene wat vanuit de gemeente¬†mogelijk was daarvan afhankelijk zou zijn.
Door nu in beslotenheid over dit onderwerp te spreken zou de suggestie kunnen ontstaan alsof in achterkamertjes de boel recht gemasseerd dient te worden, dat zal niet bijdragen aan het wegnemen van de eerder geuitte kritiek. Wij zijn voor open communicatie met de inwoners.
 
Progressief Landerd zou graag op de volgende vragen op de korte termijn antwoord ontvangen.
- Kunt u uitdrukkelijk aangeven wat de reden van beslotenheid is?
- Ziet u een mogelijkheid om de bijeenkomst ook openbaar toegankelijk te maken?
 
In afwachting van uw  antwoord,
namens Progressief Landerd
Jacques Pijnappels

 

Algemeen menu

AGENDA

Geen evenementen