Mathieu de Klein

Mathieu de Klein Fractievoorzitter
Gemeenteraadslid
Molenaarstraat 146
5374 GX Schaijk
06-54661989
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 Bart Wieland

 

Bart Wieland
Gemeenteraadslid
Mackenhof 24
5374 DH Schaijk
06-41387171
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Algemene zaken, openbare orde en veiligheid, communicatie,¬†Financi√ęn,¬†Economische zaken, personeel en¬†organisatie, bestuurlijke co√∂rdinatie intergemeentelijke samenwerking,¬†ruimtelijke ordening, centrumplannen, toerisme&recreatie,

Informatisering, automatisering, openbare werken, handhaving, monumenten, verkeer&vervoer, volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, milieu&afval, centrumplannen, natuur&landschapsbeleid, duurzaamheid. 


 Jacques Pijnappels

Jacques Pijnappels
Gemeenteraadslid
Zevenhuis 21
5411 RN Zeeland

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 Dorpsraden, zorg&welzijn, onderwijs, sociaal domein (jeugdzorg, WMO, participatiewet), subsidies, accommodaties, arbeidsmarkt, sport, volksgezondheid, sociale zaken, WMO voorzieningen. 

.Progressief Landerd ontevreden over antwoorden college

Geacht college,

De fractie van Progressief Landerd heeft kennis genomen van de beantwoording van het college op de eerder door ons gestelde vragen. Uw beantwoording bevestigt ons nog meer in onze eerdere constatering dat bestaand beleid veelal wordt voortgezet. Daar waar in het coalitieakkoord op een aantal punten nog wel op een wijziging van beleid aangestuurd leek te worden, blijkt ook daar nu weinig van over te blijven. 

In uw beantwoording geeft u namelijk aan:

-       De huidige aanpak inzake de landbouw te blijven voortzetten

-       Met betrekking tot het Log Graspeel de eerder ingezette lijn te blijven volgen.

-       De reeds ingezette koers te volgen als het gaat om de Maashorst.

-       Dat er geen nieuw beleid is m.b.t. gemeenschapsaccommodaties.

-       Aan te sluiten bij het reeds ingezette beleid inzake duurzaamheid.

Al met al voor ons een bewijs dat het volstrekt onnodig was om het vorige college naar huis te sturen. Is er dan geen enkel verschil? Jazeker wel. Lees hier de complete brief aan het college.

Progressief Landerd stelt schriftelijke vragen aan het college

Tijdens de raadsvergadering van 3 september hebben wij de collega raadsleden bij de behandeling van het coalitieakkoord diverse vragen gesteld over het voorgenomen beleid. Nagenoeg geen van de door ons gestelde vragen kon door de coalitiepartijen beantwoord worden. Hierdoor is er geen goede inhoudelijke discussie gevoerd. Dat vinden wij verontrustend.

Als het voor de coalitiepartijen in de raad al niet mogelijk is om de vragen naar aanleiding van hun programma te beantwoorden en het voor hen al onduidelijk is wat er met de tekst wordt bedoeld, hoe moet het nieuwe college dan weten wat van hen wordt verwacht… Wij willen nu van het college weten wat zei daarmee gaat doen. Het is niet gepast om dit te laten zweven. Inwoners, verenigingen, bedrijven, belangengroepen en de gemeenteraad hebben recht op duidelijkheid over de koers van deze coalitie en dit college. Lees hier de complete brief aan het college.

Fractie en wethouder in gesprek met inwoners van Landerd

Op zaterdag 19 oktober bezochten de fractie en wethouder Tindemans de drie Landerdse kernen. De politici werden veelvuldig door de inwoners aangesproken waardoor het evenement "Op de koffie bij..." geslaagd is. De inwoners hebben duidelijk accenten neergelegd waardoor de fractie goed onderbouwd keuzes kan maken in het verkiezingsprogramma.  

 

Op de koffie bij Progressief Landerd

Op zaterdag 19 oktober zullen de fractie en wethouder Tindemans de drie kernen van Landerd bezoeken om in gesprek te raken met de inwoners. Deze gesprekken worden betrokken in het verkiezingsprogramma van Progressief Landerd.

De komende jaren staat er veel op de Landerdse agenda; de taken die het Rijk  overdraagt op de gemeente, de economische crisis, centrumplannen en ook de toekomst van de nu nog zelfstandige gemeente zal onderdeel worden van discussie. Om te vernemen hoe de inwoners van Landerd denken over deze, en andere onderwerpen, nodigt Progressief Landerd iedereen uit op de koffie.

Lees meer...

Progressief Landerd kiest Moritz Böhmer als lijsttrekker

Progressief Landerd maakt bekend dat Moritz Böhmer uit Reek is verkozen tot lijsttrekker voor de verkiezingen van maart 2014. Ook de fractieleden Mathieu de Klein, Jacques Pijnappels en Bart Wieland hebben aangegeven beschikbaar te zijn voor een nieuwe periode in de gemeenteraad.

De ledenvergadering was unaniem in haar oordeel dat Moritz heeft bewezen dat hij is uitgegroeid tot de ideale aanvoerder van Progressief Landerd. Hij is een gedreven raadslid die de politiek bedrijft vanuit zijn idealen. Als fractievoorzitter heeft hij Progressief Landerd op een duidelijke en positieve manier vertegenwoordigd. Verder heeft Moritz veel respect verdiend, ook buiten de partij, door de manier waarop hij optrad als voorzitter van de raadsenquêtecommissie, die onderzoek deed naar de bouw van een geitenstal.

Moritz Böhmer over het lijsttrekkerschap: "De komende jaren zal er veel veranderen voor mensen die om allerlei redenen voor hun inkomen of voorzieningen afhankelijk zijn van de gemeente. Goede zorg ondanks forse bezuinigingen van de rijksoverheid, dat is de inzet van onze fractie. De fractie van Progressief Landerd wordt vaak geprezen voor haar inzet, kwaliteit en vasthoudendheid. Dat geeft veel vertrouwen in een goede verkiezingsuitslag. Het is een hele eer om van zo’n partij de lijsttrekker te mogen zijn".

AGENDA

Geen evenementen