Progressief Landerd stelt schriftelijke vragen aan het college

AddThis Social Bookmark Button

Tijdens de raadsvergadering van 3 september hebben wij de collega raadsleden bij de behandeling van het coalitieakkoord diverse vragen gesteld over het voorgenomen beleid. Nagenoeg geen van de door ons gestelde vragen kon door de coalitiepartijen beantwoord worden. Hierdoor is er geen goede inhoudelijke discussie gevoerd. Dat vinden wij verontrustend.

Als het voor de coalitiepartijen in de raad al niet mogelijk is om de vragen naar aanleiding van hun programma te beantwoorden en het voor hen al onduidelijk is wat er met de tekst wordt bedoeld, hoe moet het nieuwe college dan weten wat van hen wordt verwacht… Wij willen nu van het college weten wat zei daarmee gaat doen. Het is niet gepast om dit te laten zweven. Inwoners, verenigingen, bedrijven, belangengroepen en de gemeenteraad hebben recht op duidelijkheid over de koers van deze coalitie en dit college. Lees hier de complete brief aan het college.

AGENDA

Geen evenementen