Progressief Landerd ontevreden over antwoorden college

AddThis Social Bookmark Button

Geacht college,

De fractie van Progressief Landerd heeft kennis genomen van de beantwoording van het college op de eerder door ons gestelde vragen. Uw beantwoording bevestigt ons nog meer in onze eerdere constatering dat bestaand beleid veelal wordt voortgezet. Daar waar in het coalitieakkoord op een aantal punten nog wel op een wijziging van beleid aangestuurd leek te worden, blijkt ook daar nu weinig van over te blijven. 

In uw beantwoording geeft u namelijk aan:

-       De huidige aanpak inzake de landbouw te blijven voortzetten

-       Met betrekking tot het Log Graspeel de eerder ingezette lijn te blijven volgen.

-       De reeds ingezette koers te volgen als het gaat om de Maashorst.

-       Dat er geen nieuw beleid is m.b.t. gemeenschapsaccommodaties.

-       Aan te sluiten bij het reeds ingezette beleid inzake duurzaamheid.

Al met al voor ons een bewijs dat het volstrekt onnodig was om het vorige college naar huis te sturen. Is er dan geen enkel verschil? Jazeker wel. Lees hier de complete brief aan het college.

AGENDA

Geen evenementen