Land Bouw Ontwikkelingsgebied

Achtergrond
Na het uitbreken van de varkenspest in 1997 werd besloten tot een reconstructie van de zandgronden. Doelstelling hiervan was om een dergelijk zeer ingrijpend drama te voorkomen. De intensieve varkensgebieden zouden opgedeeld moeten worden in clusters met daartussenin varkensvrije zones. Dit plan kreeg de naam reconstructie. Een belangrijk onderdeel van het reconstructieplan is de zonering. Dat betekent dat het buitengebied is opgedeeld in drie zones waarvan het Landbouwontwikkelingsgebied er één is. In een landbouwontwikkelingsgebied krijgt de intensieve veehouderij alle kansen om te ontwikkelen. Er zijn grote bouwblokken en mogelijkheden om redelijk gemakkelijk nieuwe bedrijven te stichten.
 
In de afgelopen jaren ontstond een steeds groter protest tegen de Intensieve Veehouderij. Het burgerinitiatief Megastallen Nee zorgde ervoor dat de provincie moest reageren en in mei 2010 kwam er een slot op de verdere ontwikkeling van de Intensieve Veehouderij.
 
Standpunten Progressief Landerd
  • Volksgezondheid staat voorop.
  • Actief beleid vanuit de gemeente om het aantal Intensieve Veehouderijen te verminderen.
  • Uitbreiding bestaande veehouderijen in het LOG zijn niet meer mogelijk.
  • Een gezondheidseffectscreening door de GGD.

 

LOG Graspeel

Door provinciaal beleid is in Zeeland een Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) gepland, en ook in andere delen van het buitengebied (verwevingsgebieden) heeft de provincie ruimte geschapen voor uitbreiding van de intensieve veehouderij. Voor onze partij is dit een enorm belangrijk thema. 

Veel inwoners van Landerd zijn tegen de komst van megastallen, omdat zij zich zorgen maken over de gevolgen voor de volksgezondheid. Ook zijn zij bezorgd over de verstoring van het landschap en de gevolgen voor het milieu en dierenwelzijn. Progressief Landerd deelt deze zorgen. In de afgelopen periode heeft onze partij alle ontwikkelingen op de voet gevolgd. We hebben veel gesproken met burgers in het buitengebied, deskundigen en met agrari√ęrs. We hebben¬†zelfs gesproken met leden van de Tweede Kamer, omdat we hebben gemerkt dat zij zich vaak niet goed realiseren hoe de regels die zij opstellen in onze dorpen uitpakken.

Ook de ontwikkelingen binnen het LOG Graspeel gaan snel. Recent heeft de gemeenteraad uitgesproken dat alleen bij bedrijven waar spijkerharde toezeggingen zijn gedaan, sprake kan zijn van nieuwvestiging. Het college is opgeroepen om met enkele bedrijven in gesprek te gaan om te bereiken dat die plannen worden afgeblazen. Omschakelen naar intensieve veehouderijen wordt op andere plekken in het LOG definitief onmogelijk. Het LOG wordt dus veel minder groot dan eerst de bedoeling was.

Voor ons is bovendien belangrijk dat het college, in haar beantwoording op onze vragen, heeft toegezegd dat de GGD een gezondheidseffectscreening zal gaat verrichten. Daarmee wordt onderzocht wat de effecten zijn op de gezondheid van omwonenden, als het LOG wordt ontwikkeld. Deze toezegging was voor ons heel belangrijk. Op ons voorstel wordt nu gekeken of de rest van het buitengebied hierbij betrokken kan worden.

Progressief Landerd heeft in de strategische visie (toekomst van Landerd)¬†laten opnemen dat Landerd ook zelf op zoek gaat naar mogelijkheden om bedrijven te bewegen forse stappen te zetten op gebied van dierenwelzijn, milieu en duurzaamheid. Hierbij denken we aan een duidelijke omschrijving van het begrip ‚Äėduurzame locatie‚Äô in het bestemmingsplan. Hiermee zouden ontwikkelingen alleen mogelijk zijn op locaties die geen overlast opleveren voor de omgeving. Bovendien zal een agrari√ęr in zijn bedrijf rekening moeten houden met dierenwelzijn, milieu en duurzaamheid.

Boerenbedrijven horen thuis in onze gemeente. Ze zijn van groot belang om het landschap mede te onderhouden en zijn, samen met natuur en recreatie, een drager van onze economie. Er moet echter een trendbreuk komen met het verleden, toen agrari√ęrs zich gedwongen voelden om alsmaar groter, groter en nog groter te worden. Daar zal Progressief Landerd zich ook in het nieuwe jaar sterk voor maken!

Meedenken over het LOG of het buitengebied? Mail met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel 06-54661989.