Natuur en milieu

Achtergrond

De Maashorst is met een omvang van ruim 3.500 hectaren, het grootste aaneengesloten natuurgebied van Brabant, met eenĀ grote variĆ«teit in landschaps- en natuurwaarden. Bossen, heide en cultuurgrond worden afgewisseld met stuifduinen, beekdalen en vennen. De provincie Noord-Brabant heeft de Maashorst uitgeroepen tot ā€˜Provinciaal Landschapā€™, waarmee het regionale en provinciale belang wordt onderstreept. De Maashorst is niet het enige natuurgebied, dat voor Landerd van belang is. Ook de Trentse Bossen, de Reekse Heide en de ecologische verbindingen met de natuurgebieden in de directe omgeving, zoals Herperduin en Keent, onderstrepen het natuurrijke karakter en het regionale belang ervan. Daarnaast heeft het landschap als geheel, een veelzijdig karakter, van de kleinschaligheid ten zuiden van Zeeland tot de weidsheid van het rivierenlandschap bij Reek. Deze afwisseling en grote rijkdom aan natuur moeten wij bewaken zodat wij met recht het predicaat ā€œgroene gemeenteā€ kunnen voeren.

Standpunten Progressief Landerd

  • De in Landerd aanwezige natuur-, landschap- en recreatiegebieden moeten volgens het landschapsbeleidsplan worden beschermd en ontwikkeld.
  • Groene monumenten worden inĀ stand gehouden en in aantal liever nog uitgebreid.
  • Grote (industriĆ«le en bedrijfs-)gebouwen moeten ingebed worden in het landschap. Deze grote opvallende panden moeten aan het oog onttrokken worden door een camouflageplicht in te stellen.

Ā 

Oprichting Platform Landschap Landerd

Oprichting Platform Landschap Landerd

In november 2012 heeft de gemeenteraad het nieuwe Landschapsbeleidsplan (LBP) 2013-2027 vastgesteld.

Het nieuwe LBP geeft op een beknopte wijze weer waar het landschap van Landerd aanvullingen en aanpassingen nodig heeft. De gemeente is in 11 kenmerkende landschapstypen ingedeeld. Voor elk van deze gebieden is weergegeven waaruit ingrepen in het landschap moeten bestaan. Deze maatregelen zijn globaal uitgewerkt in de vorm van ā€œreceptenā€.

Lees meer...

December 2011 Landschapsbeleidsplan

In de voorbereidende vergadering van 7 december presenteerde wethouder Tindemans de uitgangspunten van het nieuwe landschapsbeleidsplan. Voor onze fractie is het van belang dat het plan helder en vooral pragmatisch moet zijn waardoor wordt voorkomen dat het in een bureaulade verdwijnt.

De eerste plannen en de aanpak van de landschapsarchitect spreken ons aan. In de verdere uitwerking van het landschapsbeleidsplan willen we aandacht voor de harde overgang van de kernen naar het buitengebied. Ook dientĀ het planĀ deĀ biodiversiteit te versterken. Voor de uitvoering van het plan zal veel geld nodigĀ zijn, aan de wethouder de uitdaging om dit te vinden door subsidie's en bundeling van diverse "potjes" in de gemeentebegroting.