Verkiezingsprogramma 2010-2014 Reek

Reek-Zuid (ITC-terrein)

De ontwikkeling van Reek-Zuid tot huisgebonden bedrijventerrein is mislukt, er lijkt onvoldoende interesse te zijn om het tot ontwikkeling te brengen. Wat Progressief Landerd betreft wordt het terrein wél spoedig ingevuld, omdat de rentekosten blijven oplopen. Onderzocht moet worden of de gronden voor andere mogelijkheden ingezet kunnen worden. Hierbij valt te denken aan woningbouw. Een heel interessante gedachte kan zijn om de gemeentewerf daar naar toe te verplaatsen, zodat ter plekke in Schaijk bouwgrond vrijkomt in het centrum. Eventueel kan de gemeentewerf aangevuld worden met enkele bedrijfspercelen en woningbouw.