Verkiezingsprogramma 2010-2014 Schaijk

Progressief Landerd kan zich vinden in de plannen van Movement Real Estate (MRE). Dat plan sluit naadloos aan op de visie die Progressief Landerd de afgelopen jaren heeft geuit over het centrum van Schaijk. De plannen gaan uit van een concentratiegedachte, waarbij maatschappelijke en commerciƫle voorzieningen die nu verspreid liggen, worden samengebracht in het centrum van Schaijk. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan het creƫren van een echt dorpshart, iets waaraan het in Schaijk nu ontbreekt.

Door in het centrum een dorpshart te creĆ«ren wordt en blijft het interessant om daar of in de directe omgeving commerciĆ«le activiteiten te ontwikkelen. De vorming van een goed bereikbaar, aaneengesloten en compact winkel- en verblijfsgebied met een dorpsplein in de Past. van Winkelstraat waar wekelijks de markt plaatsvindt, heeft een aanzuigende werking op Schaijk als boodschappendorp en maakt het voor toeristen aantrekkelijker om een bezoekje te brengen. Dit is iets waarvoor PL al jaren pleit.Ā  Deze gedachten wordt bevestigd door een onafhankelijk onderzoek (het DPO), door het MKB Landerd maar ook door concrete toezeggingen van marktpartijen.

In de plannen van MRE is op de Boerenbondlocatie een nieuwe verbindingsweg voorzien richting het Europaplein. Het parkeerterrein van de Em-TĆ© sluit hierop aan. Zorgen over de verkeersdoorstroming zijn hierdoor weggenomen, er komt namelijk een weg bij. In de plannen is ook het onderbrengen van kinderopvang en de bouw van zorgappartementen met een openbaar parkje opgenomen. Het is een ideale plek voor ouderen om in Schaijk te kunnen blijven wonen. Bovendien komt er meer groen in het centrum.

Van belang is wel dat MRE appartementen bouwt in een prijscategorie waaraan behoefte is. Daarnaast moet er volstrekte helderheid zijn over de bijdrage van de gemeente aan dit plan en de condities waaronder wordt samengewerkt, o.a. over parkeren, verkeersdoorstroming en de risicoā€Ÿs.

Helaas heeft het huidige college niet het lef gehad om de aanbouw van de Phoenix voorlopig achterwege te laten. Mogelijk had de bibliotheek een plek kunnen krijgen in het plan, waardoor het dorpshuis de vrijkomende ruimte had kunnen betrekken, het plein voor de Phoenix meer uitstraling had gekregen en door de besparingen realisatie van het centrumplan in financieel opzicht een stap dichterbij was gekomen.

Progressief Landerd wil het hart van het plan, de Past. Van Winkelstraat ter hoogte van pastorie en raadhuis, ontdoen van onnodig stilstaand blik. Daarmee krijgt dit stuk meer uitstraling, rust en permanente gebruiksmogelijkheden.