Progressief Landerd over herindelen

AddThis Social Bookmark Button

Landerd verstandig HerindelenZelfstandig als het kan, herindelen als het moet. Dat was onze boodschap bij de verkiezingen van 2010. In de jaren hierna werd snel duidelijk dat Landerd niet aan herindelen ontkomt. De nieuwe taken vanuit de Rijksoverheid en de wens van de Provincie om te komen tot sterke grote gemeenten zullen uiteindelijk teveel worden voor bestuurlijk Landerd. 

Vorige week trad Progressief Landerd andermaal met ons standpunt over herindelen naar buiten, ditmaal via onze pagina in de Arena. Op Facebook wekt de vereniging Herindelen de indruk dat ons standpunt uit de lucht is komen vallen of misschien zelfs ingegeven is ‘door de hete adem van…’ in onze nek. Niets is minder waar. Zoals het onze partij betaamt hebben we zorgvuldig gesproken en nagedacht over de bestuurlijke toekomst van de gemeente. Levendige discussies zijn gevoerd in de werkgroep en ledenvergadering. Dat we hierbij niet over één nacht ijs zijn gegaan is wél waar, maar ook zeer logisch.

In de raadsvergadering van september 2013 werd voor het eerst publiekelijk gediscussieerd over dit onderwerp. De aanleiding was een extern onderzoek naar de sterke en zwakke kanten van de gemeentelijke organisatie. Progressief Landerd gaf toen aan dat de inwoners het best gediend zijn met een herindeling: (inbreng PL RV 18 sept.'13). PL-raadslid Jacques Pijnappels schreef dit ook al op 10 oktober in het Rookelijzer: ‘Gesprekken met omliggende gemeenten moeten leiden tot een samenwerking waarbij door het kiezen van positie in de regio een fusie met een andere gemeente of andere gemeentes een vanzelfsprekendheid wordt op het moment dat dit voor onze inwoners het beste blijkt te zijn. Dit komt neer op verstandig herindelen! ‘ (PL Rookelijzer okt.'13). Dit werd  krachtig herhaald in de discussie die de raad met elkaar voerde tijdens een heidesessie in oktober. Dit alles speelde al voordat de deelname van de VVD (‘Herindelen met verstand’) en de vereniging Herindelen aan de gemeenteraadsverkiezingen serieuze vormen begon aan te nemen.

Enige ruis kan zijn ontstaan doordat de gemeente een persbericht verspreidde waarin gepleit werd voor intensieve samenwerking tussen onze gemeente en omliggende gemeenten. Dit was te kort door de bocht, omdat Progressief Landerd toen al had laten weten geen heil meer te zien in het zelfstandig voortbestaan van Landerd. Dit heeft fractievoorzitter Moritz Böhmer per mail op 14 november ook aan de burgemeester laten weten met het verzoek hierop het persbericht in te trekken c.q. aan te passen. Het persbericht was naar de mening van Moritz prematuur, omdat de inhoudelijke discussie nog op 18 november in de raad moest plaatsvinden.

Laten we ook niet flauw zijn: in de vereniging Herindelen én de VVD zien wij op dit punt coalitiegenoten. Niet voor niets sprak onze fractievoorzitter in een interview met de Arena op 18 november 2013 de volgende woorden: “We delen de mening dat de tijd rijp is om deze gemeente te herindelen”, zegt Moritz Böhmer (PL). “Dus mijn steun hebben ze”. (Arena, 18 nov. ’13). Ook schreef onze fractievoorzitter in zijn column in de Arena: ‘Met deze wetenschap op zak moeten we nadenken op welke manier we het beste kunnen herindelen. Daarbij wil PL zich laten leiden door argumenten in plaats van sentimenten.’ (Column M.Bohmer Arena 22 nov.'13)

Over de aanpak om tot herindelen te komen verschillen we misschien nog wat van mening. Landerd staat er goed voor dus er is geen reden om overhaast een herindelingbesluit te nemen. Dit moeten we doen met de wetenschap dat en met wie we de belangen van onze inwoners en dorpen op de beste manier kunnen garanderen. We moeten toewerken naar een optimaal resultaat voor onze inwoners. Bovendien zijn er nog een aantal belangrijke projecten die we willen realiseren, voor herindeling een feit is.

Zeeland, Reek en Schaijk gaan niet in de uitverkoop, we kiezen voor Verstandig Herindelen!