Toekomst van Landerd - Een nieuwe Maashorstgemeente bouwen

AddThis Social Bookmark Button

Toekomst van Landerd -  Een nieuwe Maashorstgemeente bouwen
Inbreng voorbereidende vergadering 25-06-2015

Bij aanvang van deze bestuursperiode was een belangrijke opdracht voor het college om binnen één jaar met een bestuurlijk gedragen uitwerking te komen met concrete doelstellingen over de toekomst van de heringedeelde gemeente Landerd.
Niet omdat Landerd een weeffout zou zijn, of omdat we niks met elkaar zouden hebben, niet omdat het een bestuurlijke chaos is of omdat we er financieel een potje van maken. Nee, we staan er juist in alle opzichten goed voor en kunnen dus vanuit eigen kracht en ambitie dit proces in gang zetten, waarbij we over onze eigen keuzes gaan. 

Progressief Landerd is er van overtuigd dat een herindeling kansen biedt. Het vergroot de bestuurskracht, je positie in de regio en het strategisch vermogen. Het draagt bij aan een verdere professionalisering en maakt de organisatie minder kwetsbaar.
Het biedt mogelijkheden om onze dorpen en de regio verder vooruit te helpen. Voor Progressief Landerd geldt, herindelen maar wel verstandig, waarbij snelheid ondergeschikt is aan kwaliteit.

Om te weten waar we als gemeente heen willen (figuurlijk bedoeld) en wat we met de herindeling willen bereiken is een onderzoek uitgevoerd waaruit de (toekomstige) behoeftes van burgers blijken en waar de opgaven voor de gemeente liggen. Het ging om vragen als: Wat voor dorpen willen we in de toekomst zijn? Wat is onze identiteit? Hoe groot is de betrokkenheid van burgers en wat is de gewenste mate van burgerparticipatie en invloed om de doelen te bereiken?

Nu ligt er dit voorstel van het college, wat wij ten volste ondersteunen. Wat ons betreft wordt er door Landerd, samen met Bernheze en Uden, ingezet op het vormen van een nieuwe gemeente die herkenbaar wordt als ' Maashorstgemeente'.
Je kunt niet stellen dat deze keuze als conclusie één-op-één te trekken valt op basis van het onderzoek naar de toekomst van Landerd. Daar ging het onderzoek ook niet over. Wél vinden wij het voorstel een antwoord op hoe het beste aan de behoeften van de inwoners tegemoet kan worden gekomen.

De te vormen gemeente heeft voldoende inwoners en bestuurskracht om in de regio een serieuze gesprekspartner te zijn. Er ontstaat een mooi evenwicht en dankzij het groene profiel van deze gemeente voegt het ook echt iets toe ten opzichte van Oss en de Meierijstad, gemeentes met een meer stedelijk/industrieel karakter.

Het is een kans om datgene wat we gemeenschappelijk hebben te versterken, waarbij de dorpen hun eigen karakter en identiteit behouden.
Er ontstaat een gemeente die een antwoord kan geven op de behoeften van inwoners. Daarbij ontstaan nieuwe mogelijkheden om invulling te geven aan initiatieven die vanuit de inwoners ontstaan. Vanuit de gemeenschappelijke belangen worden bijvoorbeeld nieuwe oplossingen bedacht voor de transitie van de landbouw en in de zorg.

Er ontstaan extra kansen voor het bedrijfsleven en innovatief ondernemerschap. Het vormen van een ‘Maashorstgemeente’ zet in op het groene, recreatieve, toeristische en gastvrije karakter van de (nieuwe) gemeente. Met natuurgebied de Maashorst als uithangbord kan dit zorgen voor een economische impuls en werkgelegenheid. Dat zijn voorwaarden voor het behoud van de leefbaarheid en voorzieningen in onze dorpen.

Iedereen wil toch wonen, werken en recreëren in de mooiste en groenste gemeente van Brabant!

Met betrekking tot het vervolg van het proces hebben wij de volgende vragen:

  • In oktober wordt duidelijk welke kant het in Bernheze op gaat. Wat gebeurt er in de tussentijd?
  • Uit het voorstel van gemeente Uden blijkt dat Uden alvast met Landerd de toekomst van een grote groene gemeente wil schetsen. Wij stellen voor dit proces, als het moment daar is, vanaf het begin, met de drie gemeentes gezamenlijk, te starten. Hoe kijkt u daar naar?
  • U beschrijft in het raadsvoorstel een aantal vervolgstappen, waaronder een communicatieplan met expliciete aandacht voor het informeren van inwoners, verenigingen en organisaties, en het opstellen van een raadsvoorstel voor de verschillende gemeenteraden.
    Ziet u ook nog een rol voor de raad en de bevolking in dat vervolgproces?