Progressief Landerd, RPP en VVD bundelen hun krachten

AddThis Social Bookmark Button

Op 25 november kunnen de inwoners van Landerd zich middels een referendum uitspreken over de toekomst van hun gemeente. Progressief Landerd, de RPP en de VVD gaan gezamenlijk één campagne voeren. Bij het referendum worden aan de inwoners zes keuzes voorgehouden. De drie partijen adviseren om te kiezen voor de Maashorstgemeente. Het vormen van een Maashorstgemeente was ook het voorstel van het vorige college, een grote groene gemeente met Uden en (een deel van) Bernheze.

Volgens RPP fractievoorzitter Roland Werring ligt het voor de hand dat de drie partijen intensief gaan samenwerken in de aanloop naar het referendum. “Onze krachtige dorpen zullen hun kracht behouden in de nieuwe sterke Maashorstgemeente. Er ontstaat een gemeente die een antwoord kan geven op de behoeften van inwoners. Daarbij ontstaan nieuwe mogelijkheden om invulling te geven aan initiatieven die vanuit de inwoners ontstaan. Dat is een boodschap die we met zijn drieën al lang uitdragen en waar wij, en veel inwoners, erg enthousiast over zijn.”

Mathieu de Klein van Progressief Landerd geeft aan dat het karakter van Zeeland, Schaijk en Reek het best past bij de landelijke signatuur van de Maashorstgemeente. “Op basis van gelijkwaardigheid willen we samen met de buurgemeenten gaan bouwen aan een nieuwe Maashorstgemeente. Het is een kans om datgene wat we gemeenschappelijk hebben te versterken, waarbij de identiteit van de kernen maximaal tot zijn recht moet komen en iedere inwoner trots kan blijven op zijn eigen dorp.”

“De mooiste en groenste gemeente is op zichzelf natuurlijk al fantastisch om te wonen en te werken, maar de natuurlijke omgeving van de Maashorst geeft ook nog extra economische kansen” aldus VVD fractievoorzitter Madeleine Hoek. “Er wordt flink geïnvesteerd in de Maashorst waardoor nieuwe toeristen worden aangetrokken. Een belangrijke impuls voor de winkels, horeca, campings en voor de werkgelegenheid in Landerd.”

De RPP, Progressief Landerd en de VVD zullen de komende weken gebruiken om de inwoners van Landerd te informeren over de Maashorstgemeente. Nadere informatie is de komende tijd te vinden op de websites van de drie partijen en op www.facebook.com/referendumlanderd.