Progressief Landerd wenst zuivere discussie over De Garf

Tijdens de raadsvergadering van 7 november 2013 diende Progressief Landerd een amendement in om extra middelen vrij te maken voor Stichting Dorpshuizen Landerd. De discussie binnen Zeeland over de toekomst van de  gemeenschapsaccommodaties is besmet geraakt doordat het college voor het begrotingsjaar 2014 een beroep wil doen op de voorziening ter vervanging van de inventaris van De Garf om de exploitatie van de Stichting Dorpshuizen Landerd te dekken.

Het amendement werd unaniem aangenomen. Lees hieronder het amendement.  Klik hier voor het interview met Moritz Böhmer

Lees meer...

Artikel "Arena-special" Kindcentrum

Progressief Landerd heeft in oktober 2010, onder voorwaarden, ingestemd met een brede school op het Morgenzonterrein. De twee belangrijkste voorwaarden waren de inpassing van de school en een verkeersveilige situatie. Uiteindelijk is duidelijk geworden dat beide voorwaarden geen belemmeringen vormen.

Alle betrokken organisaties hebben goed samengewerkt en kunnen zich vinden in het plan van het bouwen van de brede school op de locatie Morgenzon en staan achter het ontwerp. Toch maakt de actiegroep ZOZ zich hard voor een andere locatie.
Vanaf het begin hebben we geluisterd naar de aangedragen argumenten en zijn we met ZOZ in gesprek gegaan. Diverse varianten zijn in de afgelopen maanden door ZOZ gepresenteerd als mogelijke alternatieven, zo ook een groen Morgenzonterrein met restaurants, horeca, winkels en woningen. Hoe re√ęel is dat? De in 2010 door ondernemers gepresenteerde plannen hebben, hoe mooi ze ook waren, niet geleid tot verdere concrete uitwerking.

Lees meer...

Vervolgvragen Kindcentrum (Update: beantwoording college)

                                  Volg deze link voor de beantwoording van het college
Gemeente Landerd                   
T.a.v. college van B en W
Kerkstraat 35
5411 EA  Zeeland

Schaijk, 19 maart 2012

Betreft:   Vervolgvragen n.a.v. beantwoorden vragen Kindcentrum 

Geacht college,

Op 16 februari heeft Progressief Landerd een serie vragen gesteld inzake het kindcentrum. Inmiddels hebben we de beantwoording van het college mogen ontvangen. Dank daarvoor!
Naar aanleiding van deze beantwoording de volgende vervolgvragen.

Vraag 1
Als antwoord op onze vragen 18 t/m 22 over de financi√ęle component geeft u aan dat u in het raadsvoorstel van april 2012 in zult gaan op de totale investeringskosten en exploitatie.
Onlangs heeft de rekenkamercommissie in het kader van het onderzoek ‚ÄúHet Wapen van Reek‚ÄĚ aanbevolen dat het ‚Äėwaarom‚Äô van een bepaalde keuze helder gemaakt moet worden via de voor- en nadelen van alternatieven, waarbij er alternatieven uitgewerkt zijn voor een voorstel waarover de raad moet beslissen. Deze aanbeveling werd in de voorbereidende vergadering van 7 maart j.l. unaniem ondersteund.

Lees meer...

Inbreng PL tijdens voorbereidende vergadering 06-03-2012

Inbreng PL tijdens voorbereidende vergadering 06-03-2012

In oktober 2010 heeft Progressief Landerd ingestemd met een krediet voor voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de brede school op de locatie De Morgenzon. Daarmee werd in principe gekozen voor de bouw van de scholen op deze locatie.
Ik zeg in principe want Progressief Landerd stemde in mits een bevestigend antwoord gegeven zou worden op de vraag ‚ÄúPast het?‚ÄĚ.
Hiermee werd gedoeld op de ruimtelijke invulling, de parkeervoorzieningen en de verkeersafwikkeling. Hoewel het vanavond niet gaat om de concrete bouwplannen is het natuurlijk niet mogelijk om dit los te zien van het bestemmingsplan.

We hebben inmiddels een voorlopig ontwerp gezien waarin rekening wordt gehouden met de wensen van de gebruikers. De architect is er in geslaagd om aan te sluiten bij de bebouwing in de omgeving. Natuurlijk is het groot, maar door de bouwstijl krijg je die indruk niet. Het bondsgebouw is fraai ge√Įntegreerd en het voorterrein blijft voor een groot deel open. Het oppervlak van het speelterrein is ruim boven de norm en alle gebruikers zijn enthousiast over het ontwerp, dat is een goed teken.

Lees meer...