top10 kleur small
Partij 2021-01-06T12:45:40+00:00

DE MISSIE VAN PROGRESSIEF LANDERD

Eerlijk, actief en met kennis van zaken zetten onze leden en fractie zich in nauw contact met onze inwoners in, om wonen en leven in onze dorpen nog mooier te maken.

Dit doen we door een gezonde, duurzame, leefbare en veilige omgeving te bouwen waarin kinderen vol zelfvertrouwen opgroeien tot gelukkige volwassenen. Wij kijken vooruit en veranderen mee om bij te dragen aan een samenleving voor iedereen. De dorpen richten we zo in dat jongeren er kunnen blijven wonen en volwassenen zo lang mogelijk en met plezier deel kunnen nemen aan de samenleving. Goed onderwijs, een divers verenigingsleven en goede voorzieningen zijn hierbij een voorwaarde. Een sterk ondernemersklimaat dat zich verbonden voelt met de dorpen biedt werkgelegenheid en maakt prachtige initiatieven en evenementen mogelijk. En wanneer kwetsbare kinderen, jongeren, volwassenen of ouderen zorg of hulp nodig hebben, treffen ze een gemeente aan die hen zal ondersteunen. Onze dorpen worden mooier door de gezamenlijke inzet van inwoners, verenigingen, ondernemers en politici.

1 Verenigingen en vrijwilligers
3 Zorg en ondersteuning

We bouwen een gezonde, duurzame, leefbare en veilige omgeving waarin kinderen vol zelfvertrouwen opgroeien tot gelukkige volwassenen

Progressief Landerd

BESTUUR