GEZONDE EN NATUURLIJKE LEEFOMGEVING 2018-03-17T10:43:08+00:00

Project Description

4 Gezonde leefomgeving

GEZONDE EN NATUURLIJKE LEEFOMGEVING

Vraag aan mensen wat ze het belangrijkst vinden… er is een grote kans dat ze ‘m’n gezondheid’ zullen zeggen. Wij dragen daaraan bij door buurtsportcoaches in te zetten en te zorgen voor goede gymzalen en sportcomplexen.

Daarnaast heeft de gemeente ook te zorgen voor een gezonde en prettige woon- en leefomgeving. Wij willen daarom veel groen en goede speelvoorzieningen voor kinderen in de wijken. Ook willen wij dat inwoners geholpen worden bij het treffen van concrete duurzaamheidsmaatregelen, zoals het plaatsen van zonnepanelen, een warmtepomp of het energiezuiniger maken van hun woning. Het is duidelijk dat fossiele brandstoffen niet meer de energiebronnen van de toekomst zijn. Daarom mogen nieuwe wijken niet meer aangesloten worden op het aardgasnetwerk en moet er werk worden gemaakt van een klimaat neutrale gemeente.

Ook het verkeer, industrie en de landbouw zijn van invloed op een veilige en gezonde leefomgeving. Verkeersveiligheid heeft altijd onze aandacht gehad. We willen een veilige oplossing voor de oversteek Bergmaas-Tweehekkenweg. Op onze bedrijventerreinen willen we geen bedrijven in zwaardere categorieën toelaten.

In steeds meer Brabantse gemeente knelt de groeiende (intensieve) veehouderij. Hardwerkende boeren komen steeds vaker tegenover inwoners te staan die overlast ervaren en zich terecht zorgen maken over hun gezondheid. Wij vinden dat zorgwekkend.

Hoewel het aantal bedrijven afnemen, daalt daarmee niet het totaal aantal dieren. Dit betekent dat de overblijvende bedrijven groter worden. Veehouderijen hebben met de uitstoot van geur, ammoniak, fijnstof, endotoxinen en fosfaat invloed op de gezondheid van mensen en de natuur.

Er moet gewerkt worden aan een gezond en leefbaar nieuw agrarisch productielandschap met een veehouderij die goed is voor mens, dier en omgeving. De uitstoot dient verder te worden beperkt, kringlopen dienen gesloten te zijn en er moet meer aandacht komen voor de bodemgesteldheid en biodiversiteit. Verbeterde dierenwelzijn, minimale belasting op het milieu en leefomgeving zorgen daarmee voor draagvlak in de omgeving.

Om dit mogelijk te maken, maar ook met het oog voor vrijgekomen agrarische locaties, moet er ruimte zijn om nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen voor een sector die zich bewust is van de regio. Een sector die past in zijn natuurlijke omgeving en maatschappelijk wordt geaccepteerd en gewaardeerd.

Progressief Landerd, Goed voor elkaar:

  • Zonne energie opwekken op gronden van gemeente
  • Extra groen in de wijken en ecologisch bermonderhoud
  • Versterken van het duurzaamheidsloket Brabant woont slim (brabantwoontslim.nl)
  • Gezondheid voorop bij ontwikkelingen veehouderij
  • Stimuleren van de natuurlijke inrichting van het hart van de Maashorst
  • Zeelanders toelaten op de milieustraat in Uden
  • Een veilige oplossing voor de oversteek Bergmaas-Tweekhekkenweg