HERINDELEN MET VISIE 2021-02-24T08:32:57+00:00

Project Description

2 Herindelen

HERINDELEN MET VISIE

De Maashorstgemeente is een groene gemeente die wordt gevormd door de gemeenten Landerd en Uden. Een bedrijvige gemeente met goede infrastructuur, scholen, voortgezet onderwijs, een ziekenhuis en een compleet aanbod in winkels, horeca en bedrijventerreinen. De gemeente bestaat uit Odiliapeel, Reek, Schaijk, Uden, Volkel en Zeeland, telt 57.000 inwoners en is daarmee groter dan de gemiddelde gemeente in Nederland. Een prachtige landelijke gemeente waarbij de dorpen hun eigen karakter, kracht, trots en identiteit behouden. Een sterke gemeente met volop ruimte voor ontspanning, toerisme, recreatie, (duurzame) landbouw, wonen en uitstekende voorzieningen.

Om succesvol te zijn heeft deze gemeente een speciale opdracht: het versterken van de ecologische- en recreatieve structuur van de gemeente. Hierdoor ontstaat een aantrekkelijk natuurgebied voor de eigen inwoners en recreanten van elders. Door hun aanwezigheid wordt het ondernemersklimaat gestimuleerd en neemt de besteding in de dorpen toe. De Maashorstgemeente zorgt zo voor nieuwe werkgelegenheid en behoud van de leefbaarheid in de 6 kernen. Een mooie balans van 5 dorpen ten opzichte van de stad Uden. Het wordt de mooiste groene gemeente van Brabant waarvan nationaalpark de Maashorst de verbindende factor, trots en nieuwe identiteit is.

Uden een aantrekkelijke partner

Uden herkent de kracht van de Maashorstgemeente en wil dit op basis van gelijkwaardigheid samen met Landerd realiseren. Dat betekent dat we vanuit deze gelijkwaardigheid onze belangrijke punten gaan agenderen. Samen een nieuwe gemeente vormen biedt kansen om invulling te geven aan de veranderende rol tussen burger en overheid, om de zorg voor elkaar goed vorm te geven, en stappen te zetten in de verduurzaming van de landbouw. De optelsom van OZB, afvalstoffen heffing en rioolheffingen, de belangrijkste lokale lasten, zijn in Uden lager dan Landerd. Ook vanuit financieel oogpunt een aantrekkelijke samenwerking.

Onderzoek

Uit recent onderzoek is gebleken dat de Maashorstgemeente bestaansrecht heeft. Een ’stad en land’ gemeente die zich in de regio kan gaan onderscheiden. Een belangrijke conclusie uit het rapport is dat door de vorming van een Maashorstgemeente het toerisme, recreatie en de profilering van het natuurgebied verder versterkt wordt. Dit is een belangrijke voorwaarde en pijler onder het succes van de Maashorstgemeente.

Progressief Landerd, Goed voor elkaar:

  • Samen als gelijkwaardige partners een nieuwe gemeente bouwen
  • Oprichten Nationaalpark de Maashorst
  • Landerdse waarden blijven overeind
  • Meer besteding in de dorpen
  • Werkgelegenheid