INSPRAAK 2018-03-17T10:12:58+00:00

Project Description

6 Inspraak

INSPRAAK

Inspraak en Doe democratie zijn actuele thema’s in onze dorpen. Ondanks de verschillende mogelijkheden van inspraak lijkt het erop dat dit niet altijd voldoet. Inwoners geven regelmatig aan dat zij onvoldoende of te laat worden gehoord. Raadsleden geven op hun beurt te kennen graag in een eerder stadium op de hoogte te willen komen van de mening van de burger en de manier hoe hier mee is omgegaan. Om de afstand tussen burger en gemeenteraad  verder te verkleinen, willen wij dat er een lokale democratie agenda wordt opgesteld. Een wethouder krijgt deze portefeuille en er wordt geëxperimenteerd met nieuwe vormen van lokale democratie. Dat kan bijvoorbeeld door het organiseren van jaarlijkse inspraakavonden waar inwoners agendapunten aandragen en spreektijd krijgen. Of op een meer moderne wijze door bijvoorbeeld gebruik van multimedia.

Met een herindeling in het vooruitzicht is het van groot belang dat inwoners goed worden geïnformeerd over de consequenties en hierin inspraak krijgen. Inspraak dient zo te zijn ingericht dat het gemeentebestuur toegankelijk is voor de inwoners zodat onderwerpen die spelen in de dorpen goed worden opgepakt. Bij ieder besluit met grote gevolgen voor onze inwoners wordt een inspraakverslag opgesteld. Hiermee wordt duidelijk hoe en met welk resultaat inwoners zijn betrokken en of er, van beide kanten, voldoende is gedaan om tot overeenstemming te komen. Ook op het gebied van de gemeentelijke dienstverlening dient meer inspraak te komen zodat er sneller en klantvriendelijker wordt gehandeld.

Progressief Landerd, Goed voor elkaar:

  • Inspraakavonden waarin inwoners onderwerpen agenderen
  • Agenda Lokale Democratie
  • Toegankelijk college en gemeenteraad
  • Inspraakverslag bij belangrijke besluiten