Jacques Pijnappels 2018-06-02T15:21:47+00:00

Project Description

2 Jacques Pijnappels LowRes 5186

“Zeeland moet het dorpshuis krijgen wat het verdient. Ik kies voor leefbaarheid en een toekomstbestendig verenigingsleven.”

Sinds 2010 is Jacques raadslid met veel kennis van zaken over het sociaal domein. De WMO, thuiszorg en jeugdzorg, ze hebben geen geheimen meer voor Jacques. Met een kritische blik volgde hij de laatste jaren de uitvoering van deze terreinen. Wat voorop stond: dat de burger kan krijgen wat het nodig heeft, ook de minder mondige burger. Dat is de solidariteit waar Progressief Landerd keihard voor staat. Jacques heeft de raad unaniem laten instemmen met het aanstellen van een Ombudsman, waar burgers die van mening zijn niet te krijgen waar ze recht op hebben bij aan kunnen kloppen.

Het armoedebeleid is het andere stokpaardje van Jacques. Hij kreeg uiteindelijk de gemeenteraad mee om bij het minimabeleid niet uit te gaan van 100% van het minimaloon, maar dit op te schroeven naar 120%. Dat verschil leverde juist een schimmig beeld op. Alsof er alleen armoede is als je op 100% van de armoedegrens zit. “Ik geef het je te doen, met bijvoorbeeld opgroeiende kinderen. Dan is 120% van het minimumloon al echte armoede.” Simpel: kinderen moeten lid kunnen worden van een vereniging, een computer voor het schoolwerk kunnen aanschaffen en af en toe nieuwe kleren kunnen aanschaffen.

Elke maand schrijft Jacques Pijnappels in Ut Rookelijzer over zijn ervaringen. De laatste tijd vooral ook over het dorpshuis in Zeeland. Dat hier een nieuw dorpshuis moet komen staat buiten kijf. Hier moet ruimhartig aan meegewerkt worden. De variant op de locatie van het oude parochiehuis is het minimale wat Zeeland verdient. Wel met behoud van de uitstraling van het parochiehuis.

Jacques is docent aan de Avans Hogeschool. Hij is lid van de PvdA.