JONGEREN 2018-03-17T10:29:09+00:00

Project Description

5 Jongeren

JONGEREN

Kinderen en jongeren verdienen onze speciale aandacht, zij hebben het recht om op te groeien in een veilige omgeving. Door hen ook een toekomst te bieden in hun eigen dorp zorgt dit voor leefbare dorpen nu en in de toekomst. In alle levensfases draagt de gemeente bij aan die toekomst; van goede zorg op het consultatiebureau tot het bieden van bouwgrond of woningen voor starters. De gemeente dient daarom een actieve houding aan te nemen om in alle fases goed met hen verbonden te zijn.

Als ontwikkelen en/of opvoeden (even) niet goed gaat, moeten kinderen en hun ouders of opvoeders jeugd- en opvoedhulp krijgen. Financiële steun wordt geboden wanneer de ouders of opvoeders de aanschaf van een computer of contributie voor een vereniging niet kunnen betalen.

De oudere jongeren in Landerd verdienen meer aandacht. Mede daarom is het van groot belang dat we investeren in jongerenwerkers. Zij voelen en voeden de sfeer onder de jongeren en in de buurt, stimuleren hun ontwikkeling, behartigen hun belangen en geven grenzen aan. Ook spelen jongerenwerkers een belangrijke rol bij het voorkomen van problemen, zoals schooluitval, werkloosheid, overlast, verslavingsproblematiek, uitsluiting en radicalisering.

Naast aandacht voor kwetsbare jongeren moeten we ook oog hebben voor de grote groep positief ontwikkelende jongeren die meer ondersteuning en ruimte moeten gaan krijgen. Onze focus ligt op faciliteiten en ontwikkelingen waar jongeren zich door gesteund voelen.

Progressief Landerd, Goed voor elkaar:

  • Actieve ondersteuning in alle levensfases
  • Jongerenwerk uitbreiden
  • Huisvesting voor starters en alleenstaanden
  • Financiële ondersteuning voor initiatieven voor en door jongeren
  • Bereikbaarheid vergroten door beter openbaar vervoer
  • Bij hulpvragen maatwerk voorop laten staan