Mara Slegers 2021-05-31T11:24:59+00:00

Project Description

3 Mara Slegers LowRes 5129

“Meer jongerenwerk: om direct in te kunnen spelen op datgene wat er leeft onder jongeren.”

 Met plek 3 op de lijst voor deze 19-jarige studente maakt PL duidelijk dat ook het geluid van jonge mensen uit Landerd in de raad gehoord moet worden. Mara gaat zich o.a. inzetten voor Jeugd en jongeren. Om direct in te kunnen spelen op datgene wat er onder jongeren leeft moet de jongerenwerker meer uren op straat door kunnen brengen. Nu al moet aansluiting gezocht worden met het jongerenwerk in Uden, waar dat héél goed opgezet is.

Veel ouders en ook jongeren maken zich zorgen over het drugs- en alcoholgebruik onder jongeren. In Schaijk is dit een hot item, mede door de fantastische bijeenkomsten van Moed, opgestart door Schaijkenaren met ervaring met verslavingsproblematiek. Fantastische initiatieven, waarmee de discussie stevig neergezet wordt. Dergelijke initiatieven verdienen navolging en in ieder geval zeer warme ondersteuning vanuit het jongerenwerk en de gemeente.

Mara is vrijwilliger bij Scouting Schaijk en weet dus uit eigen ervaring hoe belangrijk het verenigingsleven voor dorpen als Schaijk, Reek en Zeeland is. Hoewel Scouting Schaijk het aardig voor elkaar heeft, zijn er ook verenigingen die het wat moeilijker hebben. Juist de kleinere verenigingen zorgen voor diversiteit. Als de gemeente deze verenigingen kan ondersteunen, op welke manier ook, moet dat actief opgepikt worden.

Juist vanwege haar studie heeft ze gekozen bij Progressief Landerd aan te sluiten: “Ik studeer Social Work, waarbij het gaat om mensen te helpen, mensen die er even zelf niet uit komen, of niet in staat zijn om voor zichzelf op te komen. Daar sta ik voor, en vooral daarom voel ik me zo thuis bij Progressief Landerd. De zorg voor de zwakkere inwoners zit in de haarvaten van deze partij.”