Mathieu de Klein 2018-03-17T11:40:15+00:00

Project Description

7 Mathieu de Kleijn LowRes 5230

“Nadat Landerd de geurnormen had aangescherpt, conform ons voorstel, volgden meerdere gemeenten. Landerd moet leidend zijn op het gebied van dierenwelzijn en gezondheid.”

Met zijn dossierkennis op ruimtelijke ordening en geurbeleid heeft Mathieu bij vriend en vijand respect afgedwongen. Sinds 2008 zat hij in de raad, de laatste vier jaar als fractievoorzitter, totdat hij in september afscheid nam als raadslid. Gelukkig blijft hij onverminderd actief als lid van de werkgroep om de huidige en toekomstige PL-raadsleden van advies te voorzien.

Mathieu was de grote motor achter het aanscherpen van de geurnormen in Landerd. Dat dit niet zonder slag of stoot ging mag duidelijk zijn. Het belang van de volksgezondheid stond voorop, maar het is zeker niet zo dat het de agrariërs onmogelijk gemaakt wordt om op een verantwoorde manier hun bedrijf voort te zetten. Nadat Landerd de normen aangescherpt had volgden meerdere gemeenten.

Mathieu werkt als docent natuur-/scheikunde op het Udens College. Hij woont samen met zijn vriendin en haar twee kinderen en is vader van een zoon.