Moritz Böhmer 2021-01-06T12:49:45+00:00

Project Description

1 Mortiz Bohmer colbert LowRes 5273

“Graag wil ik als wethouder het herindelingsproces weer vlot trekken: op basis van gelijkwaardigheid met Uden de nieuwe gemeente Maashorst vormen.”

Moritz Böhmer is trotse lijsttrekker voor Progressief Landerd. Zijn vorige lijsttrekkerschap resulteerde in een plek aan de collegetafel. Als wethouder sociale zaken en financiën heeft hij bijna anderhalve jaar veel werk in gang gezet: een goede start gemaakt met de invoering van het WMO, actief gesprekken gevoerd met mensen die extra zorg nodig hebben, een Jongerenontmoetingsplaats opgericht in Schaijk, de financiën inzichtelijker gemaakt en verder op orde gebracht, een start gemaakt om in Zeeland een dorpshuis te ontwikkelen. Binnen het college werd erg plezierig samengewerkt: constructief, maar kritisch naar de inhoud. Naar buiten toe stond dit college er als één team. Moritz werd als wethouder door vriend en vijand geprezen om zijn goede werk. Helaas werd dit abrupt afgebroken door de val van het college in 2015. Moritz staat te popelen om dit werk weer op te pakken.

Na een tijdje afstand van de politiek te hebben genomen is hij sinds september 2017 weer terug op het politieke toneel. De leden van Progressief Landerd kozen hem tot lijsttrekker en hij nam het raadslidmaatschap en de rol van fractievoorzitter over van Mathieu de Kleijn. Met een prachtige lijst wil Moritz weer stevig aan de bak om het herindelingsproces weer vlot te trekken, de mensen die ondersteuning nodig hebben deze te bieden, een activerend jeugd- en jongerenbeleid op te zetten en de gezondheid prioriteit te geven bij ontwikkelingen in het buitengebied.

Moritz is zelfstandig ondernemer en zet als interim manager menig bedrijf weer op het goede spoor. Hoewel hij ondernemer is, ziet hij vooral verschillen tussen het bedrijfsleven en een gemeente. Binnen een gemeenschap creëer je samen met inwoners, verenigingsleven en instanties kansen om de dorpen te versterken. “Het is mijn ambitie om onze dorpen nog mooier te maken door gezamenlijke inzet van inwoners, verenigingen, ondernemers en politici. Deze fraaie dorpen wil ik onderbrengen in een krachtige gemeente Maashorst. Om daartoe te komen wil ik graag als wethouder op basis van gelijkwaardigheid met Uden vorm gaan geven aan de nieuwe gemeente.”

Moritz is getrouwd, heeft twee volwassen kinderen en is opa van één kleinkind. Hij was actief binnen het bestuur van Caritas. Thuis brengt hij duurzaamheid in de praktijk in tuin en huis.