VERENIGINGEN EN VRIJWILLIGERS 2018-03-17T10:42:27+00:00

Project Description

1 Verenigingen en vrijwilligers

VERENIGINGEN EN VRIJWILLIGERS

Onze dorpen beschikken over een rijk verenigingsleven, daar zijn we trots op. Het draagt bij aan een leefbare en hechte samenleving en wordt in stand gehouden door honderden vrijwilligers. Ook de ondernemers voelen zich zeer verbonden met de dorpen. Samen met de verenigingen zorgen zij voor prachtige initiatieven en evenementen.

Verenigingen staan vaak voor dezelfde uitdagingen om hun activiteiten vol te kunnen houden. Zijn er voldoende vrijwilligers, wie doet de administratie, werven van bestuursleden, wat zijn de lange termijn ontwikkelingen, de stand van onderhoud, ledenwerving, enzovoorts. Bij deze gezamenlijke uitdagingen dient de gemeente een goede ondersteuning te bieden en te helpen bij voorkomende vragen.

Samen met de verenigingen en overige organisaties dient de gemeente een krachtig vrijwilligersbeleid te ontwikkelen. Het moet uitnodigend zijn om vrijwilliger te zijn en door het inrichten van een “vacaturebank vrijwilligers” is het gemakkelijk een leuke plek te vinden. Krachtig vrijwilligersbeleid is nodig voor een rijk verenigingsleven op lange termijn. De gemeente mag geen onevenredige verwachtingen hebben van vrijwilligers, mantelzorgers en de zorgcoöperaties. In onze gesprekken met hen wordt regelmatig aangegeven dat men die druk regelmatig ervaart. Vrijwilligers en mantelzorgers zijn geen professionele zorgverleners en de gemeente mag dat ook niet van hen verwachten.

Bij het verstrekken van subsidies moeten er gelijke kansen zijn voor alle soorten verenigingen, groot en klein. Om te zorgen voor ruime keuzemogelijkheid moeten we ons best doen om ook de kleinere verenigingen te behouden, zij moeten dus ruim worden ondersteund. Ook goede voorzieningen en accommodaties houden verenigingen in stand. Plannen waar Progressief Landerd op inzet zijn het Dorpshuis in Zeeland, sport en spel in Reek en renovatie van de Eeght.

Progressief Landerd, Goed voor elkaar:

  • Sporten is voor iedereen mogelijk, aandacht voor nieuwe Nederlanders en gehandicapten
  • Krachtig vrijwilligersbeleid met ondersteuning op maat
  • Grenzen aan vrijwilligerswerk in de zorg
  • Vacaturebank vrijwilligers
  • Een gevarieerd verenigingsleven met aandacht voor kleine verenigingen
  • Goede accommodaties: Dorpshuis/sporthal Zeeland, Renovatie De Eeght in Schaijk, Sport en Spel in Reek