ZORG EN ONDERSTEUNING 2018-03-17T10:37:12+00:00

Project Description

3 Zorg en ondersteuning

ZORG EN ONDERSTEUNING

Sinds 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg, werk & inkomen en WMO. Daarbij wordt er van uitgegaan dat de inwoners meer verantwoordelijk nemen in het oplossen van hun problemen. Zo wordt er een groter beroep gedaan op hun eigen kracht en netwerk en het op zich nemen van (zorg)taken. Vrijwilligers en mantelzorgers krijgen steeds meer taken en vervullen daarmee een steeds belangrijkere rol in onze samenleving.

Op zich is dit allemaal prima, maar de gemeente gaat er teveel van uit dat alle kwetsbare inwoners in staat zijn hun eigen problemen op te lossen. Dat lukt niet iedereen. De kranten schrijven vrijwel dagelijks over stille armoede en armoede in gezinnen waar ook kinderen de dupe van worden. Zorginstellingen vallen om, (licht) verstandelijk beperkten komen in de problemen en ook laaggeletterden hebben het moeilijk om deel te nemen aan ons digitale tijdperk. Vrijwilligers en mantelzorgers raken overbelast en mensen voor wie de zorg van de gemeente niet toereikend is weten niet meer wat te doen. Ook vluchtelingen zijn, zeker in het begin, erg afhankelijk van de samenleving en gemeente.

Er zijn mensen die, soms tijdelijk, niet in staat zijn om voor zichzelf op te komen. Zij moeten geholpen worden om te voorkomen dat ze geen deel meer uitmaken van de samenleving en afglijden naar schrijnende omstandigheden. Voor die inwoners hoort de gemeente ruimhartig aan de lat te staan. Met en voor elkaar werken we aan een leefbare samenleving waardoor iedereen op zijn plek is en deel kan deelnemen.

Progressief Landerd, Goed voor elkaar:

  • Ruimhartige ondersteuning voor kwetsbare dorpsgenoten
  • Werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
  • Ondersteuning van mantelzorgers
  • Geld voor de zorg ook echt besteden aan de zorg
  • Onafhankelijke ombudsman
  • Niet de regelgeving maar de mens centraal